Book Now
Barla sadıklarından Mustafa Çavuş

Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden olan Marangoz Mustafa Çavuş, 1882 yılında Barla’da dünyaya geldi ve 2 Şubat 1939’da yine Barla’da vefat etti. Mezarı Barla Kabristanı’ndadır. 57 yaşında vefat eden bu zâtın esas ismi Hulusî Mustafa’dır. Çanakkale ve İstiklâl Savaşları’na katıldı ve gazi oldu. Hayatının on sekiz senesi askerlikte geçti. Barla yıllarında Bediüzzaman’ın yakın hizmetinde bulundu. Said Nursî’nin Barla’da zorunlu ikamete tabi tutulduğu yıllarda aile fertleriyle birlikte iman hizmetinde ciddî çalışmalar yaptı. Marangoz Mustafa Çavuş’un hayatından kesitler sunmadan önce Isparta İlinin Eğirdir İlçesine bağlı Barla Kasabası (şimdi köy olmuştur) hakkında birkaç cümle ile de olsa bahsetmekte fayda vardır. Bediüzzaman Tarihçe-i Hayatı’nda şöyle vasıflandırır: “Barla, Ehl-i îmanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatı’nın telif edilmeye başlandığı ilk merkezdir. Barla, millet-i İslâmiyenin, husûsan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalâlet ve dinsizlik cereyanına karşı, Kur’ân’dan gelen bir hidayet nûrunun, bir saadet güneşinin tulû ettiği beldedir. Barla, rahmet-i İlâhiyenin ve ihsan-ı Rabbanînin ve lûtf u Yezdanî’nin bu mübarek Anadolu hakkında, bu kahraman İslâm milletinin evlâtları ve âlem-i İslâm hakkında, hayat ve mematlarının, ebedî saadetlerinin medarı olan eserlerin lemean ettiği bahtiyar yerdir.” 1 Üstad Bediüzzaman Barla’ya sürgün edildikten sonra kendi durumunu ve köy halkından ileri gelenlerden Mustafa Çavuşu ve Muhacir Hafız Ahmet’i nasıl anlatıyor? “Ben hem garip, […]

Comments: 0
Risale-i Nur’un ilk telif merkezi Barla

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin ikinci Said dönemi ve Risâle-i Nur’un telifi Barla’da başlamıştır. Bu yüzden Barla’nın ehemmiyeti çok büyüktür. Isparta’nın Eğirdir ilçesinin nahiyesi olan ve üç bin nüfusa sahip “Barla, ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risâle-i Nur Külliyatı’nın telif edilmeye başlandığı ilk merkezdir.”1 1927’nin Mart ayında da Barla’ya sürgün edilen”2 “Üstad Bediüzzaman Hazretleri, 24 Temmuz 1934 yılına kadar burada kaldı. Bu süre içerisinde, “öldükten sonra dirilişi ispat eden Haşir Risâlesi başta olmak üzere, Kur’ân-ı Kerîm’i esas alan ve insanların imanlarını kurtarmalarına vesile olan Risâle-i Nur Külliyatı’ndan Sözler, Mektubat tamamen, Lem’alar ise Yirmi Altıncı Lem’aya kadar Barla’da yazıldı.”3 Üstad Bediüzzaman Hazretleri “Barla gibi tenha bir yerde Kur’ân ve iman hakikatlerini ders veren Risâle-i Nur eserlerini telif ederek, perde altında neşrini temin ederek, büyük bir muvaffakiyet ve muzafferiyetle dinsizliğin oyunlarını bozmuştur.”4 “Barla, Latince bir kelimedir. Saklanan, gizlenen, siperlenen gibi mânâları vardır. Nasıl Nur Risâleleri, ‘sırren tenevveret’ yani gizlice nurlanmak müjdesi altında parlamış ve bütün âleme intişar etmişse, aynen öyle Barla’nın ismi de aynı sırra mazhar olmuş ve o beşaret altına gizlenmiştir.” 5 “Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Barla’da sekiz sene kadar kalmıştır. Üstadın Barla’daki ikametgâhı, iki odadan ibaret bir evdir. Esasen müstakil bir evi ve yeryüzünde taht-ı tasarruf ve temellükünde bir karış dahi yeri yoktur. […]

Comments: 0
Barla’ya bekliyoruz

Risale-i Nur Külliyatı’nın ilk te’lif merkezi olan Isparta’nın Barla Kasabasını görmek ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin hatıralarını yâd etmek her Nur Talebesinin iştiyakla isteğidir. Barla’da ziyaretçiler için yer yer yapılmış çeşitli pansiyonlar var. Ancak Barla’da yemekhanesi olan tek yer Yeni Asya’nın ‘Barla Sosyal Tesisleri’dir. Bu noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Ziyaretçilerin rahat edeceği ferah ve donanımlı odaları ve lezzetli yemekleriyle Barla’da bir yıldız gibi parlamaktadır. İnşaallah daha iyi ve mükemmel olacaktır. Bu hususta okuyucularımızın duâlarını ve ziyaretlerini bekliyoruz. Sadece bahar ve yaz sezonunda açık olan tesislerimizde bütün beldelerimizin aile programları yapmasını hatta genişletilmiş istişare toplantılarının Barla’da düşünülmesi de maddî manevî güzelliklere ve berekete vesile olacaktır. Bu sene Barla Yeni Asya Sosyal Tesislerinde vazifeliyiz, bütün gönül dostlarımızın duâlarını almak istiyoruz. Cenâb-ı Hak inşaallah hayırlı, feyizli ve bereketli hizmetler nasip eder. Açılış siftahını fedakâr, vefadar ve mütesanid Eskişehir hanım gurubuyla açtık. Hepsine çok teşekkür ve duâlar ediyor ve duâlar bekliyoruz. Eskişehir Yeni Asya okuyucularından çok feyiz aldık. Başta İbrahim Demir Ağabey olarak, eşi Zeliha ve diğer abla ve kardeşlerimizin maddî manevî büyük destekleri oldu. Eskişehir’de Yeni Asya camiasına yakışan tam bir dâvâ şuuruna şahit olduk. Bu vesileyle Eskişehir Yeni Asya okuyucularını tebrik ediyoruz. Tekrar geleceklerini söylediler. Bu da bizi çok memnun eyledi. Eskişehir’den Havva […]

Comments: 0
Barla’da nurla dolu beş gün

Barla rahmete hamil! Barla feyzin ve bereketin taşıyıcısı! Barla ebedü’l-âbâdın latif bir kapısı! Barla asrın İmamına ev sahipliği yapmış, Risale-i Nur’un ilk medresesi![:en]Etiam luctus malesuada quam eu aliquet. Donec eget mollis tortor. Donec pellentesque eros a nisl euismod, ut congue orci ultricies. Fusce aliquet metus non arcu varius ullamcorper a sit amet nunc. Donec in lacus neque. Vivamus ullamcorper sed ligula vitae dapibus. Proin non dolor ornare, laoreet tortor non, congue enim. Mauris vitae feugiat ante.

Comments: 0
Barla’da okuma programı

İman kurtarma dâvâsının anavatanı, ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risâle-i Nur Külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkez…

Comments: 1