Book Now
Barla’ya bekliyoruz

Risale-i Nur Külliyatı’nın ilk te’lif merkezi olan Isparta’nın Barla Kasabasını görmek ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin hatıralarını yâd etmek her Nur Talebesinin iştiyakla isteğidir.

Barla’da ziyaretçiler için yer yer yapılmış çeşitli pansiyonlar var. Ancak Barla’da yemekhanesi olan tek yer Yeni Asya’nın ‘Barla Sosyal Tesisleri’dir. Bu noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Ziyaretçilerin rahat edeceği ferah ve donanımlı odaları ve lezzetli yemekleriyle Barla’da bir yıldız gibi parlamaktadır. İnşaallah daha iyi ve mükemmel olacaktır. Bu hususta okuyucularımızın duâlarını ve ziyaretlerini bekliyoruz. Sadece bahar ve yaz sezonunda açık olan tesislerimizde bütün beldelerimizin aile programları yapmasını hatta genişletilmiş istişare toplantılarının Barla’da düşünülmesi de maddî manevî güzelliklere ve berekete vesile olacaktır. Bu sene Barla Yeni Asya Sosyal Tesislerinde vazifeliyiz, bütün gönül dostlarımızın duâlarını almak istiyoruz. Cenâb-ı Hak inşaallah hayırlı, feyizli ve bereketli hizmetler nasip eder. Açılış siftahını fedakâr, vefadar ve mütesanid Eskişehir hanım gurubuyla açtık.

Hepsine çok teşekkür ve duâlar ediyor ve duâlar bekliyoruz. Eskişehir Yeni Asya okuyucularından çok feyiz aldık. Başta İbrahim Demir Ağabey olarak, eşi Zeliha ve diğer abla ve kardeşlerimizin maddî manevî büyük destekleri oldu. Eskişehir’de Yeni Asya camiasına yakışan tam bir dâvâ şuuruna şahit olduk. Bu vesileyle Eskişehir Yeni Asya okuyucularını tebrik ediyoruz. Tekrar geleceklerini söylediler. Bu da bizi çok memnun eyledi. Eskişehir’den Havva Akkanat ablamızın ve İzmit’ten Ahmet Cemil Çökren Hocamızın Barla yazıları bize şevk kattı. Kendilerini tebrik ediyoruz.

Barla Tesislerimizde aile programı için inşaallah sırada İzmir, İzmit ve Düzce var. Temennimiz bütün illerimizin bu organizeyi yapmasıdır. Bu sayede tesisimizin bazı eksikleri de tamamlanmış olacaktır. Evet, bütün camiamızın bu gibi tesis ve kuruluşlarımıza maddî manevî sahip çıkması ve ehemmiyet vermesi muradımızdır, duâmızdır.

Tesislerimizde bazı eksikliklerimiz var demiştik. Çocuk parkımızın yenilenmesi gerekiyor. Bazı eşyaların ve cihazların da yenilenmesi söz konusu. İnşaallah zaman içerisinde bunlar halledilecek. Bu arada, gelen misafirlerimizin ücret hususunda pazarlık yapmamalarını istiyoruz. Çünkü Barla mahrumiyet bir belde olduğundan, her şey ve bütün ihtiyaçlar Isparta’dan temin ediliyor, dolayısıyla her şey pahalıya mal oluyor. Her şeye rağmen oda ve yemek fiyatlarımızın çok makul olduğunu söyleyebiliriz. Odalarımız dört kişilik olup kişi başı değildir. 55 ve 110 lira arasında değişmektedir. Yemek ve kahvaltı kişi başıdır. Kahvaltı 15 lira, yemek ise 20 liradır. Rezervasyon numaralarımız: (0538) 723 91 70 sabit hat: 0 (246) 318 23 53 Rezervasyonlara sadık kalınması dileğimizdir. Biz Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri olarak, Barla’ya gelen bütün ziyaretçilerimizi Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin bir nevi misafiri olarak telâkki ediyoruz. Bu güzide misafirlerin duâlarını almak istiyoruz inşaallah.

“Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Barla ile kendi Nurs Köyü’nden ziyade alâkadardı. Çünki, hayat-ı maneviyesi olan Risale-i Nur burada te’lif edilmeye başlamıştı. Kur’ân-ı Hakîm’in hidayet Nurlarını temsil eden “Sözler” ve “Mektubat” ve “Lemaat-ı Nuriye” buradan etrafa yayılmıştı. Bu itibarla Barla, Risale-i Nur dershanesinin ilk merkezi idi.” (Tarihçe-i Hayat) “Zındıkların rağmına olarak, bilâkis Barla kürsî-i ders olup, Isparta gibi çok yerler medrese hükmüne geçti.” (Mektubat) “Barla sıddıkları, beni çok defa hayalen eski zamana ve o memlekete celbediyorlar. Barla ve dağlarında gezdiriyorlar. Ben onlarla ve o yerleriyle çok alâkadarım, unutmuyorum. Onlara binler selâm ediyorum.” (Emirdağ Lâhikası) “Barla, birinci medrese-i Nuriye şerefini kazanmasından, o mübarek medreseyi talebesiz bırakmak caiz değil. İnşâallah tekrar şenlenecek. Çalışanlara bârekâllah deriz.

Cenâb-ı Hak tevfik versin, âmîn.” (Emirdağ Lâhikası) sözün özü olarak, bütün gönül dostlarını ve Nur âşıklarını Barla’ya Yeni Asya Tesislerine bekliyoruz.

Etiketler:

Mesaj bırakın